Minggu, 31 Agustus 2014

Hantaran Nikah Pesanan Mas Hendra

Alhamdulillah Mas Hendra memepercayakan kembali hantaran untuk acara midodareni dan akad nikahnya kepada DMS, setelah sebelumnya mempercayakan hantaran lamarannya kepada kami. Kali ini terdapat dua hantaran, pertama untuk acara midodareni dan yang kedua ntuk acara akad nikahnya.

Hantaran Midodareni

Setelah melalui proses rundingan via Whats App akhirnya mas Hendra memilih jadah, wajik, fruit pie, soes maker, roll cake dan parcel buah.Hantaran Akad Nikah

Sedangkan untuk hantaran pas acara akad nikahnya mas Hendra memilih parcel buah, pisang sanggan, soes burger, eclair dan putu belanda, hmmmm yummy

Terima kasih mas Hendra semoga berkenan, dan acaranya lancar serta keluarga yang akan terbina semoga menjadi keluarga yang sakinah,mawadah dan warohmah, aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar